Jamona City và Jamona Golden Silk

Jamona City và Jamona Golden Silk

Giá bán: 18.9 tỷ
 • Diện tích đất 178m²
 • Phòng ngủ 4
 • Toilet 4
Jamona City, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 20.4 tỷ
 • Diện tích đất 133m²
 • Phòng ngủ 4
 • Toilet 4
Jamona City, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 13.5 tỷ
 • Diện tích đất 90m²
Jamona City, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 14 tỷ
 • Diện tích đất 85m²
 • Phòng ngủ 5
 • Toilet 4
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 21 tỷ
 • Diện tích đất 153m²
 • Phòng ngủ 5
 • Toilet 4
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 16.5 tỷ
 • Diện tích đất 85m²
 • Phòng ngủ 5
 • Toilet 4
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 15 tỷ
 • Diện tích đất 93m²
 • Phòng ngủ 5
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 18.5 tỷ
 • Diện tích đất 138m²
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 13.5 tỷ
 • Diện tích đất 112m²
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá bán: 11.5 tỷ
 • Diện tích đất 102m²
Jamona City, Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh