Tiến độ đường Phạm Hữu Lầu và Cầu Phước Long

Thứ 2, 13/11/2023, 09:09 GMT+7

Đường Phạm Hữu Lầu và Cầu Phước Long

-- Đoạn Phạm Hữu Lầu qua dự án Gs Metro City đã xong

- Cầu Phước Long đang thi công và sẽ hoàn thành cuối năm 2024.

Video cập nhập tiến độ thi công Cầu Phước Long - Đường Phạm Hữu Lầu Mới nhất