Tiến độ thị công đường 40m 826E Long Hậu

Thứ 4, 10/08/2022, 10:57 GMT+7

Cập nhập tiến độ thi công đường 826E mở rộng 40m với 6 làn xe.

- Công tác thi công mặt bằng đang tiến hành khẩn trương

- Thi công cầu Đất Thánh sắp hoàn thành.

- Triển khai thi công công cầu Bà Đằng.

Dự kiến hoàn thành trong 9 tháng.